CStatusBarCtrl

"Formant pasek statusu" jest pozioma okna, zazwyczaj wyświetlane w dolnej części okna nadrzędnego, w którym aplikacja może wyświetlać różne rodzaje informacji o stanie. Kontrola pasek stanu może być podzielona na części, aby wyświetlić więcej niż jeden typ informacji.

Klasa CStatusBarCtrl udostępnia funkcje kontroli pasek stanu wspólnego systemu Windows. Ten formant (i w związku z tym klasy CStatusBarCtrl ) jest dostępna tylko dla programów działających w systemie Windows 95 i Windows NT w wersji 3.51 lub nowszej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CStatusBarCtrl, zobacz Tematy kontroli i CStatusBarCtrl za pomocą programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl

Index