CStatusBarCtrl::SetTipText

void SetTipText (int nPane, LPCTSTR pszTipText );

Parametry

nPane

Indeksu okienka pasek stanu, aby otrzymywać tekst etykietki narzędzia.

pszTipText

Wskaźnik ciąg zawierający tekst etykietki narzędzia.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 SB_SETTIPTEXT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::GetTipText

Index