CStatusBarCtrl::SetSimple

BOOL SetSimple ( BOOL bSimple = TRUE );

Wartość zwracany

Zera jeśli wystąpi błąd.

Parametry

bSimple

Flaga typ monitora. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, formant wyświetla prosty tekst; Jeśli jest SPEŁNIONY, wyświetla wiele części.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić, czy formant pasek stanu wyświetla prosty tekst lub wyświetla wszystkie części kontroli przez poprzednie wywołanie SetParts.

Jeśli formant pasek stanu został zmieniony z nonsimple na proste, lub odwrotnie, formant jest odświeżana, natychmiast.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::SetParts

Index