CStatusBarCtrl::SetParts

BOOL SetParts ( int nParts, int * pWidths );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nParts

Liczba części do zestawu. Liczba części nie może być większa niż 255.

pWidths

Adres tablicy całkowitą o tej samej liczbie eleme&ntów jako części określonej przez nParts. Każdy element w tablicy określa położenie w układzie współrzędnych klienta, prawą krawędź odpowiedniej części. Jeśli isnbsp elementu; – 1, pozycja prawej krawędzi dla tej części rozciąga się na prawej krawędzi formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić liczbę części w formancie pasek stanu oraz koordynować prawej krawędzi każdej części.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::GetBorders, CStatusBarCtrl::GetParts

Index