CStatusBarCtrl::SetMinHeight

nieważne SetMinHeight ( int nMin );

Parametry

nMin

Minimalna wysokość w pikselach, kontroli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić minimalną wysokość obszaru rysowania formancie pasek stanu. Minimalna wysokość jest sumą nMin i dwukrotnie szerokość w pikselach, pionowe obramowania formantu pasek stanu.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::GetRect, CStatusBarCtrl::GetBorders

Index