CStatusBarCtrl::IsSimple

(BOOL IsSimple) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli formant okno stanu jest w trybie proste; inny sposób zera.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 SB_ISSIMPLE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::SetSimple

Index