CStatusBarCtrl::GetTipText

CString GetTipText (int nPane ) stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString zawierający tekst ma służyć jako etykietka.

Parametry

nPane

Indeksu okienka pasek stanu, aby otrzymywać tekst etykietki narzędzia.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 SB_GETTIPTEXT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::SetTipText

Index