CStatusBarCtrl::GetTextLength

int GetTextLength ( int nPane, int * pType ) stała;

Wartość zwracany

Długość, w znaki tekstu.

Parametry

nPane

Indeksu części, z których należy pobrać tekst.

pType

Wskaźnik na liczbę całkowitą, która odbiera informacje typu. Typ może być jedną z tych wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania w znaki tekstu z daną częścią formancie pasek stanu długości.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::GetText, CStatusBarCtrl::SetText

Index