CStatusBarCtrl::GetText

int GetText ( LPCTSTR lpszText, int nPane, int * pType ) stała;

Wartość zwracany

Długość, w znaki tekstu.

Parametry

lpszText

Adres buforu, który odbiera tekst. Ten parametr jest ciągiem zakończonym znakiem null.

nPane

Indeksu części, z których należy pobrać tekst.

pType

Wskaźnik na liczbę całkowitą, która odbiera informacje typu. Typ może być jedną z tych wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania tekst z daną częścią formancie pasek stanu.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::SetText, CStatusBarCtrl::GetTextLength

Index