CStatusBarCtrl::GetRect

BOOL GetRect ( int nPane, LPRECT lpRect ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nPane

Indeksu części, których prostokąta obwiedni ma być pobrana.

lpRect

Adres z struktury RECT , która odbiera prostokąta obwiedni.

Uwagi

Pobiera prostokąta obwiedni części w formancie pasek stanu.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  CStatusBarCtrl::GetParts

Index