CStatusBarCtrl::GetParts

int GetParts ( int nParts, int * pParts ) stała;

Wartość zwracany

Liczba części kontroli w przypadku powodzenia, lub w przeciwnym razie zero.

Parametry

nParts

Liczba części do pobrania współrzędnych. Jeśli ten parametr jest większa niż liczba części w formancie, wiadomości pobiera współrzędne dla istniejących części tylko.

pParts

Adres tablicy całkowitą o tej samej liczbie eleme&ntów jako liczba części określonej przez nParts. Każdy element w tablicy odbiera współrzędnych klienta prawej krawędzi odpowiedniej części. Jeśli element jest tonbsp; – 1, pozycja prawej krawędzi dla tej części rozciąga się na prawej krawędzi paska stanu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczba części w formancie pasek stanu. Ta funkcja Członkowskie pobiera również współrzędnych prawej krawędzi danej liczby części.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::GetBorders, CStatusBarCtrl::SetParts

Index