CStatusBarCtrl::GetBorders

BOOL GetBorders ( int * pBorders ) stała;

BOOL GetBorders ( intamp; nHorz, int & nVert, int & nSpacing ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

pBorders

Adres tablicy liczba całkowita, posiadające trzy elementy. Pierwszy element odbiera szerokość obramowania poziome, drugi otrzymuje szerokość obramowania pionowe i trzeci otrzymuje szerokość obramowania między prostokąty.

nHorz

Odniesienie do liczby całkowitej, która odbiera szerokość obramowania poziome.

nVert

Odniesienie do liczby całkowitej, która odbiera szerokość obramowania pionowe.

nSpacing

Odniesienie do liczby całkowitej, która odbiera szerokość obramowania między prostokąty.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania formantu pasek stanu bieżącego szerokości krawędzie poziome i pionowe oraz odstęp między prostokąty. Granice te określają odstępy między zewnętrzną krawędzią formantu i prostokąty wewnątrz formantu, które zawierają tekst.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::GetParts, CStatusBarCtrl::SetParts

Index