CStatusBarCtrl::DrawItem

wirtualne nieważne DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametry

lpDrawItemStruct

Długie wskaźnik do struktury DRAWITEMSTRUCT , który zawiera informacje o typie rysunku wymagane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt rysowania przez właściciela stan paska kontroli zmian. Członek itemAction struktury DRAWITEMSTRUCT definiuje rysunku akcję, która ma być wykonywana.

Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia rysowanie obiektu CStatusBarCtrl rysowania przez właściciela.

Wniosek należy przywrócić wszystkie obiekty interfejsu (GDI) urządzenia grafiki, które wybranego kontekstu wyświetlania dostarczonych w lpDrawItemStruct , zanim ta funkcja Członkowskim kończy.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::OnDrawItem

Index