Członkowie klasy CStatusBar

Budowa

CStatusBar Obiekt CStatusBar.
Tworzenie Tworzy na pasku stanu, dołącza go do obiektu CStatusBar i ustawia początkowa wysokość czcionki i bar.
CreateEx Tworzy obiekt CStatusBar z dodatkowych stylów dla osadzonego obiektu CStatusBarCtrl.
SetIndicators Ustawia wskaźnik identyfikatory.

Atrybuty

CommandToIndex Pobiera indeksu dla Identyfikatora danego wskaźnik.
GetItemID Pobiera identyfikator wskaźnika określonego indeksu.
GetItemRect Pobiera wyświetlić prostokąta określonego indeksu.
GetPaneInfo Pobiera identyfikator wskaźnika, styl i szerokość dla określonego indeksu.
GetPaneStyle Pobiera styl wskaźnika określonego indeksu.
GetPaneText Pobiera wskaźnik tekstu określonego indeksu.
GetStatusBarCtrl Umożliwia bezpośredni dostęp do podstawowych wspólną kontrolą.
SetPaneStyle Ustawia styl wskaźnika określonego indeksu.
SetPaneText Ustawia wskaźnik tekstu określonego indeksu.
SetPaneInfo Ustawia wskaźnik identyfikator, styl i szerokość dla określonego indeksu.

Overridables

DrawItem Wywoływane, kiedy wizualne aspekt rysowania przez właściciela stan paska kontroli zmian.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index