CStatusBar::SetPaneText

BOOL SetPaneText ( int nIndex, LPCTSTR lpszNewText, BOOL baktualizacji = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nIndex

Indeks okienka, której tekst ma zostać utworzona.

lpszNewText

Wskaźnik do nowego okienka tekstu.

bEnterprise Update

Jeśli TRUE, okienka unieważniono po ustawieniu tekst.

Uwagi

Ustawia tekst okienko ciąg wskazywanego przez lpszNewText.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::GetPaneText

Index