CStatusBar::SetPaneStyle

void SetPaneStyle (int nIndex, UINT nStyle );

Parametry

nIndex

Indeks okienka, którego styl ma zostać utworzona.

nStyle

Styl okienka, którego styl ma zostać utworzona.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić styl okienka pasek stanu. Styl okienka określa, w jaki sposób zostanie wyświetlone okienko.

Aby zapoznać się z listą style dostępne na paskach stanu, zobacz SetPaneInfo.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::Create, CStatusBar::GetPaneStyle

Index