CStatusBar::SetPaneInfo

nieważne SetPaneInfo ( int nIndex, UINT nID, UINT nStyle, int cxWidth );

Parametry

nIndex

Indeks okienka wskaźnika, którego styl ma zostać utworzona.

nID

Nowy identyfikator dla okienka wskaźnik.

nStyle

Nowy styl okienka wskaźnik.

cxWidth

Nowa szerokość okienka wskaźnik.

Uwagi

Ustawia okienko określonego wskaźnika na nowy identyfikator, styl i szerokość.

Obsługiwane są następujące style wskaźnik:

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::GetPaneInfo

Index