CStatusBar::SetIndicators

BOOL SetIndicators ( Stała UINT * lpIDArray, int nIDCount );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpIDArray

Wskaźnik tablicę identyfikatorów.

nIDCount

Liczba elementów w tablicy wskazywanego przez lpIDArray.

Uwagi

Określa identyfikator każdego wskaźnika na wartość określoną przez odpowiedniego elementu tablicy lpIDArray, obciążenia zasobów ciąg określony przez każdy identyfikator i ustawia tekst wskaźnika na ciąg.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::CStatusBar, CStatusBar::Create, CStatusBar::SetPaneInfo, CStatusBar::SetPaneText

Index