CStatusBar::GetStatusBarCtrl

CSt&atusBarCtrlamp; GetStatusBarCtrl () stała;

Wartość zwracany

Zawiera odwołanie do obiektu CStatusBarCtrl.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie umożliwia bezpośredni dostęp do podstawowych wspólną kontrolą.

Korzystanie z funkcji wspólną kontrolą pasek stanu systemu Windows za pomocą GetStatusBarCtrl , oraz aby skorzystać z obsługi CStatusBarCtrl przewiduje dostosowanie paska stanu. Na przykład przy użyciu wspólnej kontroli, można określić styl zawierający uchwyt zmiany rozmiaru na pasku stanu, lub można określić styl ma na pasku stanu są wyświetlane w górnej części obszaru klienckiego okno nadrzędne.

Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat wspólnej kontroli, zobacz Wspólnej kontroli w Windows 95 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index