CStatusBar::GetPaneText

CString GetPaneText ( int nIndex ) Stała;

void GetP&aneText (int nIndexCStringamp;rString) stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString zawierający tekst okienko.

Parametry

nIndex

Indeks okienka, której tekst ma być pobrana.

rString

Odwołanie do obiektu CString , który zawiera tekst, który można pobrać.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać tekst, który pojawia się w okienku Pasek stanu. Drugi formularz tej funkcji członek wypełnienia obiektu CString z tekstem ciąg.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::SetPaneText

Index