CStatusBar::GetPaneInfo

nieważne GetPaneInfo ( int nIndex, UINTamp; nID, UINT & nStyle, int & cxWidth ) const;

Parametry

nIndex

Indeks okienka, którego informacja ta ma zostać pobrana.

nID

Odniesienie do UINT , ustawioną na identyfikator okienka.

nStyle

Odniesienie do UINT , który jest ustawiony na styl okienka.

cxWidth

Odniesienie do liczby całkowitej, który jest ustawiony na szerokość panelu.

Uwagi

Ustawia nID, nStylei cxWidth do Identyfikatora, styl i szerokość panelu wskaźnika w lokalizacji określonej przez nIndex.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::SetPaneInfo, CStatusBar::GetItemID, CStatusBar::GetItemRect

Index