CStatusBar::GetItemRect

nieważne GetItemRect ( int nIndex, LPRECT lpRect ) Stała;

Parametry

nIndex

Indeks wskaźnika, którego współrzędne prostokąt mają być pobierane.

lpRect

Punkty do RECT struktury lub obiekt CRect , który będzie odbierał współrzędne wskaźnika określonego przez nIndex.

Uwagi

Kopie współrzędne wskaźnika określonego przez nIndex w strukturze wskazywanego przez lpRect. Współrzędne są piksele względem lewego górnego rogu paska stanu.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::CommandToIndex, CStatusBar::GetPaneInfo

Index