CStatusBar::GetItemID

UINT GetItemID ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Identyfikator wskaźnika określonego przez nIndex.

Parametry

nIndex

Indeks wskaźnika, którego identyfikator ma być pobrana.

Uwagi

Zwraca identyfikator wskaźnika określonego przez nIndex.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::CommandToIndex

Index