CStatusBar::DrawItem

wirtualnej DrawItem void (LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametry

lpDrawItemStruct

Wskaźnik struktury DRAWITEMSTRUCT , który zawiera informacje o typie rysunku wymagane.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt rysowane właściciel stan paska zmian.

Członek itemAction struktury DRAWITEMSTRUCT definiuje rysunku akcję, która ma być wykonywana. Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia rysowanie obiektu CStatusBar rysowania przez właściciela. Wniosek należy przywrócić wszystkie obiekty interfejsu (GDI) urządzenia grafiki, które wybranego kontekstu wyświetlania dostarczonych w lpDrawItemStruct przed zakończeniem tej funkcji członek.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::OnDrawItem

Index