CStatusBar::CStatusBar

CStatusBar ( );

Uwagi

Obiekt CStatusBar , tworzy domyślną czcionkę pasek stanu w razie potrzeby i ustawia charakterystyki czcionek do wartości domyślnych.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::Create

Index