CStatusBar::CommandToIndex

int CommandToIndex ( UINT nIDFind ) Stała;

Wartość zwracany

Indeks wskaźnika w przypadku powodzenia; –1 Jeśli niepowodzeniem.

Parametry

nIDFind

Ciąg Identyfikatora wskaźnika, których indeks ma zostać pobrana.

Uwagi

Pobiera wskaźnik wskaźnik o podanym identyfikatorze. Indeks pierwszego wskaźnik jest 0.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::GetItemID

Index