Członkowie klasy CStatic

Budowa

CStatic Obiekt CStatic.

Inicjowanie

Tworzenie Tworzy statycznych sterowania systemu Windows i dołącza go do obiektu CStatic.

Operacje

SetBitmap Określa mapę bitową mają być wyświetlane w formancie statyczne.
GetBitmap Pobiera uchwyt bitmapy, ustawiona wcześniej za SetBitmap.
SetIcon Określa ikona ma być wyświetlany w statycznych kontroli.
GetIcon Pobiera uchwyt ikony, ustawiona wcześniej za SetIcon.
SetCursor Określa obraz kursor ma być wyświetlany w statycznych kontroli.
GetCursor Pobiera uchwyt obrazu kursora, ustawiona wcześniej za SetCursor.
SetEnhMetaFile Określa rozszerzony metaplik mają być wyświetlane w formancie statyczne.
GetEnhMetaFile Pobiera dojście rozszerzonego metapliku, ustawiona wcześniej za SetEnhMetaFile.

Omówie&nie CStatic |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index