CStatic::SetIcon

HICON SetIcon ( HICON hIcon );

Wartość zwracany

Uchwyt ikony poprzednio skojarzone z formantem statyczne lub NULL , jeśli żadna ikona nie był związany z statyczne kontroli.

Parametry

hIcon

Uchwyt ikony wyciągnąć w formancie statyczne.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby skojarzyć nowy obraz ikony z statyczne kontroli.

Ikona będzie automatycznie pobierane w statycznych kontroli. Domyślnie będą pobierane w lewym górnym rogu i rozmiaru statyczne kontroli rozmiar ikony.

Można użyć różnych okien i stylów formantu statyczne, włącznie z następującymi:

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CStatic::GetIcon, STM_SETICON, ikony

Index