CStatic::SetEnhMetaFile

HENHMETAFILE SetEnhMetaFile (HENHMETAFILE hMetaFile );

Wartość zwracany

Dojście rozszerzonego metapliku wcześniej skojarzone z formantem statyczne lub NULL , jeśli nie rozszerzony metaplik był związany z kontroli statyczne.

Parametry

hMetaFile

Dojście rozszerzonego metapliku wyciągnąć w formancie statyczne.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby skojarzyć nowy obraz rozszerzony metaplik z statyczne kontroli.

Rozszerzony metaplik zostanie automatycznie pobierane w statycznych kontroli. Rozszerzony metaplik jest skalowany w celu dopasowania rozmiaru statyczne kontroli.

Można użyć różnych okien i stylów formantu statyczne, włącznie z następującymi:

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatic::GetEnhMetafile, STM_SETIMAGE

Index