CStatic::SetCursor

HCURSOR SetCursor (HCURSOR hCursor );

Wartość zwracany

Uchwyt kursor poprzednio skojarzone z formantem statyczne lub NULL , jeśli kursor nie był związany z statyczne kontroli.

Parametry

hCursor

Uchwyt kursor, aby wyciągnąć w formancie statyczne.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby skojarzyć nowy obraz kursora z kontroli statyczne.

Kursor zostanie automatycznie pobierane w statycznych kontroli. Domyślnie będą pobierane w lewym górnym rogu i rozmiaru statyczne kontroli rozmiar kursora.

Można użyć różnych okien i stylów formantu statyczne, włącznie z następującymi:

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatic::GetCursor, STM_SETIMAGE, kursory

Index