CStatic::GetIcon

HICON GetIcon ( ) Stała;

Wartość zwracany

Dojście do Bieżąca ikona lub NULL jeśli została ustawiona żadna ikona.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie uchwyt ikony, ustawiona wcześniej za SetIcon, który jest skojarzony z CStatic.

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CStatic::SetIcon, STM_GETICON, ikony

Index