CStatic::GetEnhMetaFile

(HENHMETAFILE GetEnhMetaFile) stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do obecnego rozszerzonego metapliku lub NULL jeśli nie rozszerzony metaplik została ustawiona.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać dojście rozszerzonego metapliku, ustawiona wcześniej za SetEnhMetafile, który jest skojarzony z Cstatic.

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatic::SetEnhMetafile, STM_GETIMAGE

Index