CStatic::GetCursor

HCURSOR GetCursor);

Wartość zwracany

Uchwyt do kursor lub NULL jeśli nie kursor został ustawiony.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać dojście kursora, ustawiona wcześniej za SetCursor, który jest skojarzony z CStatic.

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatic::SetCursor, STM_GETIMAGE, kursory

Index