CStatic::GetBitmap

(HBITMAP GetBitmap) stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do bieżącej mapy bitowej lub NULL jeśli nie bitmapy został ustawiony.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać dojście bitmapy, ustawiona wcześniej za SetBitmap, który jest skojarzony z CStatic.

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatic::SetBitmap, STM_GETIMAGE, bitmap

Index