CSplitterWnd::SplitRow

wirtualne BOOL SplitRow (int cyBefore );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

cyBefore

Pozycja, w pikselach, przed którymi występuje podział.

Uwagi

Funkcja Członkowskie wywoływana, gdy tworzone jest okno podziału. SplitRow wskazuje domyślną lokalizacją, w przypadku gdy następuje podział.

SplitRow nazywa się w ramach wdrażania logiki okna dynamiczne rozdzielacza (jeśli okno podziału zostało zapisane w stylu SPLS_DYNAMIC_SPLIT ). To mogą być dostosowywane, wraz z virtual function CreateView, do wprowadzenia bardziej zaawansowanych dynamiczne kable sieciowe.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::SplitColumn, CSplitterWnd::CreateView, CSplitterWnd::RecalcLayout

Index