CSplitterWnd::SetScrollStyle

nieważne SetScrollStyle ( DWORD dwStyle );

Parametry

dwStyle

Nowy styl przewijania okna podziału udostępnione wsparcia pasek przewijania, który może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Określa, że nowy styl przewijania okna podziału udostępnione wsparcia paska przewijania. Po utworzeniu paska przewijania go nie jest niszczony nawet wtedy, gdy SetScrollStyle jest wywołana bez tego stylu; Zamiast tego te paski przewijania są ukryte. Pozwala to paski przewijania zachować ich stanu, nawet jeśli są ukryte. Po wywołaniu SetScrollStyle konieczne jest wywołanie RecalcLayout wszystkie zmiany zaczęły obowiązywać.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetScrollStyle

Index