CSplitterWnd::SetRowInfo

nieważne SetRowInfo ( int wiersza, int cyIdeal, int cyMin );

Parametry

wiersz

Określa wiersz okna podziału.

cyIdeal

Określa wysokości idealne dla podziału wiersza okna w pikselach.

cyMin

Określa minimalną wysokość dla podziału wierszy okna w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa idealne wysokość wiersza i nową minimalną wysokość. Minimalna wartość wiersza określa, kiedy wiersz będzie zbyt mała, aby całkowicie wyświetlane.

Gdy ramach wyświetla okno rozdzielacza, ustanawia się między okienkami w kolumnach i wierszach zgodnie z ich wymiary idealne, pracy od lewego górnego do prawego dolnego rogu okna podziału obszaru klienckiego.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetRowInfo, CSplitterWnd::SetColumnInfo, CSplitterWnd::RecalcLayout

Index