CSplitterWnd::SetColumnInfo

nieważne SetColumnInfo ( int col, int cxIdeal, int cxMin );

Parametry

przełęcz

Określa kolumnę okno podziału.

cxIdeal

Określa idealne szerokość kolumny podziału okna w pikselach.

cxMin

Określa minimalną szerokość kolumny podziału okna w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić nową minimalną szerokość i idealne szerokość kolumny. Minimalna wartość kolumny określa, kiedy kolumna będzie zbyt mała, aby całkowicie wyświetlane.

Gdy ramach wyświetla okno rozdzielacza, ustanawia się między okienkami w kolumnach i wierszach zgodnie z ich wymiary idealne, pracy od lewego górnego do prawego dolnego rogu okna podziału obszaru klienckiego.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetRowInfo, CSplitterWnd::RecalcLayout

Index