CSplitterWnd::SetActivePane

wirtualnej SetActivePane void (int wiersza, int col, CWnd * pWnd = NULL);

Parametry

wiersz

Jeśli pWnd ma wartość NULL, określa wiersz w okienku, który będzie aktywny.

przełęcz

Jeśli pWnd ma wartość NULL, określa kolumny w okienku, który będzie aktywny.

pWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd . Jeśli wartość &NULL, okienko określonego wiersza i kolumny wynosi active.nbsp; Jeśli nie NULL, określa okienko, w którym ustawiono aktywne.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach ustawić okienka jako aktywnego, gdy użytkownik zmieni fokus okienku w oknie ramki. Może jawnie wywołać SetActivePane aby zmienić fokus na określony widok.

Określ okienko poprzez dostarczanie wiersza i kolumny, lub poprzez pWnd.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetActivePane, CSplitterWnd::GetPane, CFrameWnd::SetActiveView

Index