CSplitterWnd::RecalcLayout

nieważne RecalcLayout ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby poprawnie wyświetlić ponownie okno rozdzielacza, po zostały skorygowane rozmiarów wierszy i kolumn z funkcji członek SetRowInfo i SetColumnInfo . Jeśli zmienisz rozmiary wierszy i kolumn jako części procesu tworzenia zanim okno podziału jest widoczne, nie jest konieczne do wywołania tej funkcji członek.

Ramach wymaga ta funkcja Członkowskie zawsze, gdy użytkownik zmienia rozmiar okna rozdzielacza lub przenosi podział.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::SetRowInfo, CSplitterWnd::SetColumnInfo

Index