CSplitterWnd::OnInvertTracker

wirtu&alnej OnInvertTracker void (const CRectamp;Rect );

Parametry

rect

Odwołanie do obiektu CRect , określając prostokąt śledzenia.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas zmiany rozmiaru o kable sieciowe.

Zastąpić OnInvertTracker dostosowywania zaawansowanego zdjęć okna rozdzielacza. Zdjęć domyślnym jest podobny do podziału w Microsoft Works dla Windows lub Microsoft Windows 95, w tym przecięć paska podziału są mieszane razem.

Więcej informacji na temat podziału dynamicznego systemu windows, zobacz „Windows Splitter"w artykule wiele typów dokumentów, widoki i ramka okna w Visual C++ Programmer's Guide, techniczne Uwaga 29i przegląd klasy CSplitterWnd.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::OnDrawSplitter

Index