CSplitterWnd::OnDrawSplitter

wirtu&alnej OnDrawSplitter void (CDC * kontrolera pDC, ESplitType nTypeCRectamp stała;Rect );

Parametry

pDC

Wskaźnik kontekstu urządzenia, w którym do rysowania. Jeśli podstawowy kontroler domeny jest równa NULL, następnie CWnd::RedrawWindow nazywa się w ramach i nie podzielonym oknie jest rysowany.

nType

Wartość wyliczenia ESplitType, która może być jeden z następujących:

rect

Odwołanie do obiektu CRect , określając rozmiar i kształt podziału systemu Windows.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram do rysowania i określić dokładne cechy podziału okna.

Zastąpić OnDrawSplitter dostosowywania zaawansowanego zdjęć do różnych elementów graficznych okna rozdzielacza. Zdjęć domyślnym jest podobny do podziału w Microsoft Works dla Windows lub Microsoft Windows 95, w tym przecięć paska podziału są mieszane razem.

Więcej informacji na temat podziału dynamicznego systemu windows, zobacz „Windows Splitter"w artykule wiele typów dokumentów, widoki i ramka okna w Visual C++ Programmer's Guide, techniczne Uwaga 29i przegląd klasy CSplitterWnd.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::OnInvertTracker

Index