CSplitterWnd::IsChildPane

BOOL IsChildPane ( CWnd * pWnd, intamp; wiersz, int & Przełęcz );

Wartość zwracany

Jeśli niezerową, pWnd jest obecnie okienka podrzędnych tego okna rozdzielacza i wiersza i kolumny są wypełniane położenie okienka w oknie rozdzielacza. Jeśli pWnd nie jest okienko podrzędnych tego okna rozdzielacza, zwracany jest 0.

Parametry

pWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd badane.

wiersz

Odniesienie do int do przechowywania numer wiersza.

przełęcz

Odniesienie do int do przechowywania numer kolumny.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa czy pWnd jest obecnie okienka podrzędnych tego podziału okna.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetPane

Index