CSplitterWnd::GetScrollStyle

DWORD GetScrollStyle ( ) Stała;

Wartość zwracany

Jeden lub więcej z następujących okien styl flagi, jeśli kończy się pomyślnie:

Jeśli zerowy, okno podziału nie obecnie zarządzanie pasków przewijania udostępnionych.

Uwagi

Zwraca styl udostępnionego pasek przewijania okna podziału.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::SetScrollStyle

Index