CSplitterWnd::GetRowInfo

nieważne GetRowInfo ( int wiersza, intamp; cyCur, int & cyMin );

Parametry

wiersz

Określa wiersz.

cyCur

Odniesienie do int należy ustawić wysokość bieżącego wiersza w pikselach.

cyMin

Odniesienie do int należy ustawić bieżący minimalna wysokość wiersza w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać informacje dotyczące określonego wiersza. Parametr cyCur jest wypełniona bieżącym wysokość wiersza, a cyMin jest wypełniona minimalna wysokość wiersza.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::SetRowInfo, CSplitterWnd::GetColumnInfo

Index