CSplitterWnd::GetRowCount

int GetRowCount ( );

Wartość zwracany

Zwraca bieżącą liczbę wierszy w oknie rozdzielacza. W oknie rozdzielacza statycznego, także będzie maksymalna liczba wierszy.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetColumnCount

Index