CSplitterWnd::GetPane

CWnd * GetPane ( int wiersza, int col );

Wartość zwracany

Zwraca okienka na określonego wiersza i kolumny. Okienka zwracane jest zwykle CView-klasy.

Parametry

wiersz

Określa wiersz.

przełęcz

Określa kolumnę.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetActivePane, CSplitterWnd::IdFromRowCol, CSplitterWnd::IsChildPane

Index