CSplitterWnd::GetColumnInfo

nieważne GetColumnInfo ( int col, intamp; cxCur, int & cxMin );

Parametry

przełęcz

Określa kolumnę.

cxCur

Odniesienie do int należy ustawić bieżącą szerokość kolumny.

cxMin

Odniesienie do int należy ustawić bieżący minimalną szerokość kolumny.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać informacje dotyczące określonej kolumny.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::SetColumnInfo, CSplitterWnd::GetRowInfo

Index