CSplitterWnd::GetColumnCount

int GetColumnCount ( );

Wartość zwracany

Zwraca bieżącą liczbę kolumn w rozdzielacza. Do rozdzielacza statycznego również będzie maksymalna liczba kolumn.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetRowCount

Index