CSplitterWnd::GetActivePane

wirtualnej CWnd * GetActivePane(int* pRow = NULL, int* pCol = NULL);

Wartość zwracany

Wskaźnik aktywne okienko. NULL jeśli nie aktywnego okienka.

Parametry

przytwierdzoną

Wskaźnik na ZAOKR.do.CAŁK pobrać numer wiersza aktywnego okienka.

pCol

Wskaźnik int pobrać numer kolumny aktywnego okienka.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ramy do określenia aktywnego okienka w oknie podziału.

Zastąpić obowiązek akcji przez użytkownika przed pobraniem aktywnego okienka.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::SetActivePane, CFrameWnd::GetActiveView,CWnd::GetParentFrame, CWnd::GetFocus

Index